نوشابه مشکی قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پاستا آلفردو

3.0

169,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

فیله استریپس

3.3

170,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پیتزا سیر و استیک (ایتالیایی)

5.0

289,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

نوشابه سون آپ قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

قارچ سوخاری

5.0

93,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

سالاد سزار گریل

3.0

167,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پیتزا چیکن ماسالا (آمریکایی)

5.0

193,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

استرامبولی چیکن آلفردو

3.0

198,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

نوشابه زرد قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

برگر اسپیشیال

4.5

188,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

سیب‌زمینی سرخ کرده

5.0

58,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پیتزا ویژه ضیافت (ایتالیایی)

5.0

325,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

بشقاب رول سوخاری

3.0

210,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

سالاد سزار سوخاری 1 نفره ضیافت

5.0

180,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

چیز برگر

5.0

165,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

نان سیر

5.0

114,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

5.0

288,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

جوسی برگر

5.0

165,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

سیب‌زمینی با سس قارچ

5.0

69,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

استرامبولی هات داگ

5.0

261,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

آیولی برگر

4.5

165,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

چیکن پاپ‌ کورن

5.0

160,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پیتزا استاف کراست ویژه (آمریکایی)

5.0

325,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

استرامبولی ژامبون پنیری

5.0

229,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پیتزا چانو (ایتالیایی)

5.0

288,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

استرامبولی رست بیف

5.0

293,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

سیب‌زمینی با سوسیس و سس پنیر چدار

5.0

98,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پیتزا چیکن پستو (ایتالیایی)

5.0

243,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

5.0

230,000 تومان

فروشنده : رستوران قصر ضیافت