تخم مرغ - بسته ی 15 عددی

4.5

60,000

54,900 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

تخم مرغ فله نیم شانه حدود یک کیلو - 15 عدد

4.3

60,000

55,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

سینه مرغ - حدود یک کیلو

5.0

130,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

ران مرغ - حدود یک کیلو

5.0

91,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سنگدان مرغ - حدود 400 گرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

دل مرغ - حدود 330 گرم

5.0

45,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

نان پيتزا کاپو – 500 گرم

5.0

29,900

29,003 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

جیگر مرغ - حدود 450 گرم

3.0

20,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

پنیر پیتزا پروسس فنلاندی مانی ماس - 180 گرم

5.0

32,000

31,040 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

همبرگرگوشت 30 درصد تحسین - بسته 5 عددی

5.0

33,000

32,010 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ساندویچ مرغ هالوپینو تند کاپو - 1 عدد

5.0

46,500

45,105 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

بال و کتف - حدود یک کیلو

5.0

120,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

پنیر پیتزا کاله - 180 گرم

5.0

55,000

53,350 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کالباس رول مارتادلا40 درصد گلبیز - 500 گرم

5.0

50,000

43,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ناگت مرغ70 درصد ب.آ - 450 گرم

5.0

115,700

113,386 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ساندویچ چاباتای مرغ گریل کاپو - 1 عدد

5.0

46,500

45,105 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ساندویچ ژابون گوشت و پنیر به فا

5.0

45,000

43,650 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ناگت مرغ 70 درصد ب آ - 950 گرم

5.0

231,200

226,576 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

استیک مرغ - حدود یک کیلو

5.0

180,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

فلافل کاملا پخته منجمد ب.آ - 450 گرم

5.0

68,500

67,130 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پنیر پیتزا فرآوری شده رنده شده کاله - 500 گرم

5.0

135,000

130,950 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

فلافل ب آ - 1000 گرم

5.0

145,200

142,296 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

گوشت بلدرچین ویژه بسته 4 عددی - حدود یک کیلو

5.0

190,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

همبرگر 60 درصد گوشت مارین - 5 عددی

5.0

91,700

88,949 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پنیر پیتزا موزارلا رنده شده رامک - 180 گرم

5.0

55,000

53,350 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پنیر ورقه ای گودا 10 عددی کاله - 180 گرم

5.0

59,000

57,230 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کراکت مرغ و پنیر مارین - 400 گرم

5.0

87,000

84,390 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کباب لقمه 70 % گوشت قرمز گلیژه - 400 گرم

5.0

49,900

48,403 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ناگت مرغ ستاره مارین - 250 گرم

5.0

58,000

56,840 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کباب لقمه 70 درصد گوشت مارین - 450 گرم

5.0

107,000

103,790 تومان

فروشنده : سوپرمارکت