تخم مرغ - بسته ی 15 عددی

4.5

55,000

52,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

تخم مرغ فله نیم شانه حدود یک کیلو - 15 عدد

4.2

48,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

مرغ گرم هشت تکه - حدود دو کیلو

4.1

124,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

ران مرغ - حدود یک کیلو

5.0

62,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سینه مرغ - حدود یک کیلو

5.0

95,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کنجه شده - حدود دو کیلو

5.0

124,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کامل - حدود دو کیلو

5.0

124,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سنگدان مرغ - حدود 400 گرم

5.0

18,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم چهار تکه - حدود دو کیلو

5.0

124,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

جیگر مرغ - حدود 450 گرم

3.0

14,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

نان پيتزا کاپو – 500 گرم

5.0

29,900

29,003 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ساندویچ مرغ هالوپینو تند کاپو - 1 عدد

5.0

41,500

40,690 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

مرغ گرم هشت تکه - حدود 2500 گرم

5.0

155,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

پنیر پیتزا پروسس فنلاندی مانی ماس - 180 گرم

5.0

25,000

24,250 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

سوسیس آلمانی - 1 کیلوگرم

5.0

73,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

تخم بلدرچین بسته - 12 عددی

5.0

28,000

25,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

خوراک سوسیس با قارچ به فا - 250 گرم

5.0

38,800

37,636 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ناگت مرغ ب.آ - 250 گرم

5.0

56,400

54,708 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کالباس 40% فیله هلندی - 500 گرم

5.0

38,000

37,500 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

بال و کتف - حدود یک کیلو

5.0

88,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

پنیر پیتزا کاله - 180 گرم

5.0

55,000

53,350 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

مرغ گرم کنجه شده - حدود 2500 گرم

3.0

155,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

خمیر نان پیتزا آدران - بسته 4 عددی

5.0

28,500

27,645 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ساندویچ چاباتای مرغ گریل کاپو - 1 عدد

5.0

41,500

40,690 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پنیر ورقه ای تست رامک - 180 گرم

5.0

54,000

52,380 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

گوشت بوقلمون تمیز شده بدون پوست و چربی - حدود دو کیلو

5.0

260,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت بلدرچین ویژه بسته 4 عددی - حدود یک کیلو

5.0

177,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

فلافل ب آ - 1000 گرم

5.0

109,800

106,506 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

شنیسل مرغ ب.آ - 570 گرم

5.0

118,500

114,945 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

استیک مرغ - حدود یک کیلو

5.0

135,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین