تخم مرغ فله نیم شانه حدود یک کیلو - 15 عدد

3.9

65,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

سینه مرغ - حدود یک کیلو

5.0

145,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سنگدان مرغ - حدود 400 گرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سوسیس کوکتل - ا کیلوگرم

5.0

170,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

جیگر مرغ - حدود 450 گرم

3.0

25,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

بال و کتف - حدود یک کیلو

5.0

130,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

پنیر پیتزا پروسس فنلاندی مانی ماس - 180 گرم

5.0

56,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کالباس رول مارتادلا40 درصد گلبیز - 500 گرم

5.0

67,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

همبرگرگوشت 30 درصد تحسین - بسته 5 عددی

5.0

42,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ناگت مرغ70 درصد ب.آ - 450 گرم

5.0

127,300 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

استیک مرغ - حدود یک کیلو

5.0

195,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

ناگت مرغ ب.آ - 250 گرم

5.0

75,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

فلافل کاملا پخته منجمد ب.آ - 450 گرم

5.0

78,800 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کالباس 40% فیله هلندی - 500 گرم

5.0

64,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پنیر پیتزا موزارلا رنده شده رامک - 180 گرم

5.0

69,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ساندویچ ژابون گوشت و پنیر به فا

5.0

58,500 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کباب لقمه 70 % گوشت قرمز گلیژه - 400 گرم

5.0

72,700 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پنیر پیتزا موزارلا رنده شده رامک - 500 گرم

5.0

169,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

ناگت مرغ 70 درصد ب آ - 950 گرم

5.0

254,400 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پنیر ورقه ای گودا 10 عددی کاله - 180 گرم

5.0

73,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین - 600 گرم

5.0

346,900 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

فلافل ب آ - 1000 گرم

5.0

162,700 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کراکت مرغ و پنیر مارین - 400 گرم

5.0

117,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

گوشت بوقلمون - حدود دو کیلو

5.0

460,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت بلدرچین ویژه بسته 4 عددی - حدود یک کیلو

5.0

260,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

همبرگر 60 درصد گوشت مارین - 5 عددی

5.0

142,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پنیر ورقه ای چدار کاله - 180 گرم

5.0

73,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

کوردون بلو ب.آ - 420 گرم

5.0

165,900 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

شنیسل مرغ ب.آ - 570 گرم

5.0

179,900 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

میگو آماده طبخ بدون پوست و رگ شارین - 500 گرم

5.0

312,900 تومان

فروشنده : سوپرمارکت