گردو با پوست نازک خارجی - بسته 250 گرم

5.0

37,500 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

پفک هندی بخته شده - بسته 100گرم

5.0

10,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

کشمش پلویی زرد - بسته 250 گرم

5.0

24,500 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

تخمه آفتابگردان خانگی - بسته 250 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

ژله آماده میوه ای فرمند - 90 گرم

5.0

4,500

4,350 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پودر ژله آناناس کرخه - 100 گرم

5.0

13,550

9,990 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

دانه ذرت پفیلا - بسته 250 گرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

آجیل ممتاز - بسته 250 گرم

5.0

78,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

تخمه کدو دوآتیشه گوشتی - بسته 250 گرم

4.3

49,800 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

کرم کارامل فرمند - 70 گرم

5.0

18,000

17,850 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

پسته احمدی فندقی بوداده دستچین - بسته 250 گرم

5.0

124,500 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

نخود کشمش - بسته 250 گرم

5.0

400,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

مغز بادام زمینی سفید خام - بسته 250 گرم

5.0

24,500 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

کنجد طلایی - بسته 250 گرم

5.0

24,800 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

مغز بادم کوهی (الوک) - بسته 250 گرم

5.0

37,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

بادام سنگی - بسته 250 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

برنجک - بسته 250 گرم

5.0

28,800 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

نخود دو آتشه بی نمک - بسته 250 گرم

5.0

28,500 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

آلو بخارا - بسته 250 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

پسته اکبری بوداده - بسته 250 گرم

5.0

155,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

آجیل تقویتی - بسته 250 گرم

5.0

87,500 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

خلال پسته - بسته 50 گرم

5.0

68,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

پودر ژله پرتقال کرخه - 100 گرم

5.0

13,550

9,990 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

مویز محلی - بسته 250 گرم

5.0

21,500 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

پودر ژله هلو کرخه - 100 گرم

5.0

13,550

9,990 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

گردو با پوست خارجی - بسته 500 گرم

5.0

65,000 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

مغز بادام خام زرین خارجی - بسته 250 گرم

5.0

69,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

خلال بادام زمینی - بسته 100 گرم

5.0

12,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه

پودر قند کشت سبز - 120 گرم

5.0

10,500

10,350 تومان

فروشنده : سوپرمارکت

بادام هندی بوداده - بسته 250 گرم

5.0

99,000 تومان

فروشنده : خشکبار یزدان پناه