گوجه فرنگی - 1 کیلوگرم

4.5

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب زمینی - 1 کیلوگرم

4.2

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خیار سبز - 1 کیلوگرم

4.7

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پیاز سفید - 1 کیلوگرم

4.6

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

موز - 500 گرم

4.3

45,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کاهو - حدود 1 کیلوگرم

3.9

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هویج - 1 کیلوگرم

4.8

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

بادمجان - 1 کیلوگرم

4.2

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

قارچ - 250 گرم

4.5

32,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

فلفل دلمه سبز - 500 گرم

4.8

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

لیمو ترش - 500 گرم

4.5

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هندوانه - حدود 5 کیلوگرم

2.7

90,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

لوبیا سبز - 500 گرم

4.3

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب گلاب - 500 گرم

4.9

75,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کدو سبز - 1 کیلوگرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هلو - 500 گرم

4.2

60,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم برگ سبز - حدود 1 کیلوگرم

4.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم برگ قرمز - حدود 1 کیلوگرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

جانان - حدود 2 کیلوگرم

4.2

80,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

گلابی - 500 گرم

2.6

200,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

گیلاس - 500 گرم

5.0

100,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

فلفل دلمه جهرمی - 500 گرم

5.0

12,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هلو انجیری - 500 گرم

4.3

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

ذرت بلال - 1 کیلوگرم

4.0

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

زرد آلو - 500 گرم

5.0

75,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

گوجه گیلاسی - 500 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خربزه - حدود 3500 گرم

5.0

140,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب ترش مصری - 500 گرم

4.7

75,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب سبز - 1 کیلوگرم

3.7

400,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خیار سبز درختی - 1 کیلوگرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی