نان باگت کشیــده - بسته 5 عددی

3.7

22,000 تومان

فروشنده : نانوایی خوشه طلایی

نان باگت کوچک لقمه‌ای - بسته 7 عددی

4.5

20,000 تومان

فروشنده : نانوایی خوشه طلایی

نان باگت بزرگ دایره‌ای - بسته 5 عددی

4.0

22,000 تومان

فروشنده : نانوایی خوشه طلایی