اولین بازه ارسال این فروشگاه :
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - 18:00 الی 19:00

سبزی خوردن مخلوط - حدود 500 گرم

3.7

15,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

کاهو - حدود 1 کیلوگرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

فلفل دلمه جهرمی - 500 گرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

پیازچه - 500 گرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

اسفناج - 1 کیلوگرم

5.0

21,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

سیر تازه - 500 گرم

5.0

17,500 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

شوید - 500 گرم

5.0

10,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

کلم قمری - حدود 1 کیلوگرم

5.0

18,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

سبزی خورشتی مخلوط - حدود 1 کیلوگرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

ترب سیاه - 500 گرم

5.0

10,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

نعنا - 500 گرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

فلفل سبز تند - 500 گرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

کرفس - 1 کیلوگرم

5.0

22,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

گشنیز - 1 کیلوگرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

لیمو ترش خارگی - 1 کیلوگرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

کاهو پیچ - حدود 1 کیلوگرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

کلم برگ سبز - حدود 1 کیلوگرم

5.0

12,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

فلفل دلمه سبز - 500 گرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

کلم بروکلی - حدود 1 کیلوگرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

سرکه سیب - 1 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

کدو حلوایی - حدود 1 کیلوگرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

آبلیمو دستی - 1.5 لیتری

5.0

65,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

سرکه انگور - 1 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

ترب سفید - 500 گرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

فلفل هالوپینو - 500 گرم

5.0

33,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

فلفل قرمز خشک - 250 گرم

5.0

60,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

سبزی شنبلیله تازه - 500 گرم

5.0

12,500 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

عسل بهاره - 1 کیلو

5.0

160,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی فتحی

نمک شاه علمدار - یک کیلوگرم

5.0

ناموجود