(21 نظر)

5.0

نوشیدنی ویتامین سی سوما - 240 سی سی

ویژگی کالا ها:

موارد بیشتر

ناموجود

درباره کالا:

برند: سوما

لیست فروشندگان این کالا

نظر مشتریان

۲۲ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

عالی بود

سوپرمارکت


۲۲ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

عالی

سوپرمارکت


۲۲ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب بود

سوپرمارکت


۲۲ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

من همیشه این نوشیدنی میخرم و عالیه

سوپرمارکت


۲۲ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

عالی

سوپرمارکت


۲۶ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

عالی

سوپرمارکت


۲۶ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

عالی

سوپرمارکت


۲۶ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

بیشترین نوشیدنیم سوما هست و خیلی دوست دارم

سوپرمارکت


۲۶ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب بود

سوپرمارکت


۲۶ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب

سوپرمارکت


۲۶ آبان ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

عای

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

عالی

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

عالی

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب

سوپرمارکت


۰۲ آذر ۱۴۰۱

خانم

خریدار
5.0

خوب بود

سوپرمارکت


۱۶ فروردین ۱۴۰۲

سامان

خریدار
5.0

عالیی

سوپرمارکت


افزودن نظر:

(21 نظر)
امتياز:
محصولات مشابه