نوشابه قوطی مشکی کوکاکولا - 300 سی سی

5.0

24,000 تومان

فروشنده : برنتین

قارچ سوخاری

4.6

98,000 تومان

فروشنده : برنتین

فیله استریپس سه تکه

5.0

163,000 تومان

فروشنده : برنتین

سالاد سزار گریل

3.0

173,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیتزا راندل خانواده ( آمریکایی )

3.0

473,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیتزا آفریکانا تک نفره (آمریکایی)

5.0

223,000 تومان

فروشنده : برنتین

نوشابه خانواده مشکی کوکاکولا _ 1.5 لیتری

5.0

34,000 تومان

فروشنده : برنتین

فیله استریپس پنج تکه

5.0

270,000 تومان

فروشنده : برنتین

سیب زمینی خلال

5.0

83,000 تومان

فروشنده : برنتین

نان سیر

5.0

138,000 تومان

فروشنده : برنتین

سس کچاپ تک نفره

5.0

2,000 تومان

فروشنده : برنتین

پروتئین سالاد

5.0

173,000 تومان

فروشنده : برنتین

هات داگ تنوری ( سوسیس 80% )

5.0

193,000 تومان

فروشنده : برنتین

سالاد سزار سوخاری

3.0

183,000 تومان

فروشنده : برنتین

پاستا چیکن آلفردو

5.0

188,000 تومان

فروشنده : برنتین

نوشابه گازدار لیمویی سون آپ - 330 سی سی

5.0

24,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیتزا فاور ( ایتالیایی ) دو نفره

5.0

288,000 تومان

فروشنده : برنتین

سس مایونز تک نفره

5.0

2,000 تومان

فروشنده : برنتین

نوشابه گازدار پرتقالی فانتا - 330 سی سی

5.0

24,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیتزا استاف کراست تک نفره (آمریکایی)

5.0

223,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیتزا سیر استیک ( ایتالیایی ) دو نفره

3.0

298,000 تومان

فروشنده : برنتین

مرغ سوخاری دو تکه

5.0

153,000 تومان

فروشنده : برنتین

سیب زمینی پنیر ویژه

5.0

198,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیتزا چیکن گورمه ( ایتالیایی ) دو نفره

5.0

268,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیتزا پپرونی تک نفره (آمریکایی)

4.0

193,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیتزا رست بیف دونفره (آمریکایی)

5.0

388,000 تومان

فروشنده : برنتین

هات داگ برنتین ( سوسیس 80% )

5.0

223,000 تومان

فروشنده : برنتین

دلستر شیشه ای با طعم های مختلف

5.0

22,000 تومان

فروشنده : برنتین

نوشابه خانواده مشکی فانتا _ 1.5 لیتری

5.0

34,000 تومان

فروشنده : برنتین

پیاز سوخاری

5.0

83,000 تومان

فروشنده : برنتین