اولین بازه ارسال این فروشگاه :
پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - 18:00 الی 18:30

شاورما لبنانی مرغ

3.8

75,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

شاورما لبنانی میکس گوشت و مرغ

4.8

105,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

سس انار تک نفره

3.7

2,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

نان لواش

5.0

700 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

نان بروتچن

5.0

3,500 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

پاچینی نیم کیلویی

5.0

140,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

نوشابه مشکی 330 سی سی قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

شاورما لبنانی گوشت

5.0

120,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

استریپس مرغ 3 تکه و سس با دورچین

4.7

175,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

سس دودی

5.0

5,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

سس کچاپ تک نفره

5.0

1,500 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

استریپس مرغ 5 تکه و سس با دورچین

4.3

225,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

خوراک میکس مرغ و گوشت 130گرم با دورچین

5.0

140,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

نوشیدنی لیموناد شیشه ای

5.0

16,500 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

لیموناد 1 لیتری

5.0

25,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

خوراک مرغ 130گرم با دورچین

3.0

110,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

نوشابه مشکی 300 سی سی بطری

5.0

11,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

سس مخصوص (قارچ)

5.0

10,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

پاچینی یک کیلویی

5.0

280,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

سیب زمینی سرخ کرده

5.0

70,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

نان لبنانی

5.0

5,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

سس چیلی

5.0

5,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

سس سیر

5.0

2,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

دوغ 300 سی سی بطری

5.0

12,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

سالاد کلم

5.0

10,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

دلستر 1 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

مرغ کامل بدون دورچین

5.0

300,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

ران مرغ ویژه

5.0

120,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ

نصف مرغ بریان ویژه

5.0

200,000 تومان

فروشنده : لقمه پیچ