گوجه فرنگی - 1 کیلوگرم

4.7

12,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب زمینی - 1 کیلوگرم

4.4

17,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خیار سبز - 1 کیلو گرم

4.6

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پیاز سفید - 1 کیلوگرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

موز - 500 گرم

4.5

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کاهو - حدود 1 کیلوگرم

4.8

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هویج - 1 کیلوگرم

4.6

17,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

بادمجان - 1 کیلوگرم

4.2

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سبزی خوردن مخلوط - حدود 500 گرم

3.5

17,500 تومان

فروشنده : سبزی فروشی زارعیان

سیب زرد - 1 کیلوگرم

5.0

55,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

فلفل دلمه سبز - 500 گرم

4.7

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب قرمز - 1 کیلوگرم

5.0

55,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کدو سبز - 1 کیلوگرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

لوبیا سبز - 500 گرم

5.0

17,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

باقلا - 1 کیلوگرم

3.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هندوانه - حدود 5 کیلوگرم

3.0

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

لیمو ترش - 500 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

شلیل - 500 گرم

5.0

75,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

گوجه سبز - 100 گرم

5.0

5,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم برگ سبز - حدود 1 کیلوگرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیر خشک - 250 گرم

5.0

12,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

اسفناج - 1 کیلوگرم

4.8

20,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی زارعیان

کلم برگ قرمز - حدود 1 کیلوگرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم قمری - حدود 1 کیلوگرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

ذرت بلال - 1 کیلوگرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سبزی خورشتی مخلوط - حدود 1 کیلوگرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : سبزی فروشی زارعیان

پیازچه - 500 گرم

5.0

12,500 تومان

فروشنده : سبزی فروشی زارعیان

کلم بروکلی - حدود 1 کیلوگرم

5.0

60,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

جانان - حدود 2 کیلوگرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب گلاب - 500 گرم

4.9

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی